Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH
Association of Applied Artists and Designers B&H

pozivnica CA_2016_a

 

 

Sarajevo, 23. 1. 2015.            Broj: 0123/16
Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine ULUPUBIH raspisuje 

POZIV za prijem novih članova/članica

U članstvo ULUPUBIH-a se primaju novi članovi i članice koji profesionalno djeluju u oblasti dizajna i primijenjenih umjetnosti.

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
• popunjen prijavni list koji se dobije e-mailom - ulupubih@gmail.com
• profesionalnu biografiju (CV),
• minimum pet ili više radova: printani, štampani ili digitalni (do 10MB u nekom od najčešće korištenih standardnih formata za gledanje slika: pdf, pps, jpg, png, gif itd ili videa, koji se lako prenose internetom. Ukoliko se radi o fotografijama, treba dostaviti 5 serija ili kolekcija.
• kopiju uplatnice iznosa od 30 KM na ime konkursnih troškova. Uplate na račun ULUPUBIH, Terezije bb, Sarajevo, Intesa Sanpaolo Banka BiH 1549995000416498, sa napomenom „troškovi prijema“ ili u kancelariji ULUPUBIH-a.
Na ovom konkursu mogu učestvovati svi bosanskohercegovački stvaraoci u oblastima primijenjene umjetnosti i dizajna.
Dokumentacija i radovi se predaju na e-mail ULUPUBiH-a:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ili u kancelariji Udruženja na adresi:

Terezije bb, Collegium Artisticum, Skenderija, 71000 Sarajevo, radnim danom od 12 do 16 sati, zaključno do 20. februara 2015. godine u 24.00 sata.

ULUPUBiH je profesionalna asocijacija primijenjenih umjetnika i dizajnera Bosne i Hercegovine. Trenutno broji 255 članica i članova. ULUPUBIH djeluje u sastavu međunarodne asocijacije ico-D (International Council of Design/ Međunarodni savjet dizajna). Naši članovi rade širom svijeta i osvajaju neke od najprestižnijih nagrada u oblasti vizuelnih komunikacija.

Ciljevi ULUPUBIH-a su zastupanje i razvoj slobode umjetničkog stvaralaštva u sigurnom, demokratskom, modernom društvu, u kome umjetnici ravnopravno utiču na kreiranje socijalnih i kulturnih trendova i politika, a naročito unapređenje, stimulacija i razvoj primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna u BiH.

Više informacija na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili na telefon 033 200 723.
Kandidati će, prema oblasti rada, biti primljeni u neku od postojećih sekcija ULUPUBIH-a: Grafički dizajn, Enterijer, Fotografija, Sekcija produkt dizajna, Sekcija modnog dizajna, Sekcija scenografija i kostimografija i Sekcija likovne teorije.

pozivnica CA_2016_am

Collegium artisticum 2016.

 

Godišnja Šestoaprilska izložba, ili Salon „Collegium artisticum“ posjeduje karakter kolektivnosti kao vrijednost koju treba njegovati, u ime datuma kojem je posvećena, 6. aprilu 1945., Danu oslobođenja Sarajeva, i u ime sjećanja na bosansko-hercegovačku avangardu koju je predstavljala umjetnička grupa „Collegium artisticum“ (1939-1941). To je prilika da tri umjetnička udruženja Bosne i Hercegovine - Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera (ULUPUBIH), Asocijacija arhitekata  (AABIH) i Udruženje likovnih umjetnika (ULUBIH) - zajednički organizuju izložbu stvarajući platformu za prezentaciju djela svojih članova. Nosilac organizacije i vizualnog identiteta ovogodišnje izložbe je Udruženje likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti i diyajnera (ULUPUBIH).

Collegium artisticum je manifestacija koja okuplja najveći broj domaćih likovnih umjetnika na jednoj izložbi. Ove godine, radove izlaže 163 umjetnika: 43 člana ULUPUBIH-a (uz 10 novoprimljenih članova), 29 članova AABIH-a i 81 član ULUBIH-a. Izložba je selektivnog tipa, što znači da su umjetnički savjeti udruženja za izlaganje odabrali selekciju najboljih radova od onih koji su bili prijavljeni za izlaganje.

I ovogodišnja izložba “Collegium artisticum“ predstavlja djelimičan uvid u aktuelnu bosanskohercegovačku umjetničku produkciju i zbivanja na području likovne i primijenjene umjetnosti, dizajna i arhitekture. Kao i prethodnih godina dominira raznolikost koja proizlazi iz individualnih pristupa i senzibiliteta, a koja je rezultat pluralističke, heterogene i eklektične situacije.

U vremenu u kojem, kako većina smatra i ističe, ne postoji kritika i stručna valorizacija umjetničkih djela, ne postoji tržište, otkup djela, te da samo rijetki/e uspijevaju živjeti od svog rada, iznenađuje da umjetnici i umjetnice ipak pronalaze motivaciju, snagu, volju da stvaraju i predstavljaju svoja djela na izložbama ... Ipak, treba istaći, da je jedna od vrijednosti ove izložbe dodjela nagrada i priznanja za najbolja ostvarenja prema odlukama stručnih komisija koje biraju udruženja, što, bez sumnje, predstavlja izvjestan dodatni poticaj umjetnicima/umjetnicama (naročito onima mlađe generacije), njihovim idejama i stvaralaštvu.

Na otvaranju će biti dodijeljena 3 Grand prixa, po jedan za svako udruženje. Osim toga, žiriji su dodijelili i pojedinačne nagrade ULUPUBIH u oblastima ilustracije, oblikovanja plakata, scenografije, oblikovanja keramike, modnog dizajna i produkt dizajna, dok su ULUBIH dodijelili nagrade za crtež, slikarstvo i vajarstvo. Arhitekte su nagradili izvedene radove kao i enterijer i ideju.

Ponekad nam upravo podsjetnici, poput ove izložbe i trebaju da se u nasrtajima svakodnevne agresivne retorike uvjerimo da zajedništvo, međusobni dijalog i želja za ostvarivanjem nekih trajnijih i humanijih vrijednosti među nama još uvijek postoje. Za one koji se osjećaju i misle na taj način, tri strukovna bosanskohercegovačka udruženja predstavljaju pravu adresu, a njihova zajednička izložba koja svoje trajanje bilježi još od 1975. godine najbolji je povod za uspostavljanje i barem na trenutke dijeljenje jednog, od sumorne svakodnevnice drugačijeg ambijenta.“

Izložba se finansira sredstvima Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, a ove godine su sponzori Sarajevska pivara i Vinarija Buntić.

Mila Melank, generalna sekretarka

Intime/Intimacies

Collegium artisticum, Terezija bb (Skenderija) Sarajevo U „vrijeme administracije“ (Negri) i „brendirane šeme postojanja“